ohutuskultuur

Teie tööohutuspartner!

Meist

Kombineerime aastatepikkuse tööohutusalase kogemuse ja praktilised erialateadmised ning pakume teie ettevõttele sobilikku tööohutusalast lahendust.

Visioon

Iga ettevõtte või organisatsiooni eesmärk on jätkusuutlik töötervishoiu- ja ohutuskultuur, mille eeldusteks on ennetav riskijuhtimine, pidev tööohutussüsteemi parendamine ja avatud suhtlus.

Missioon

Loome ennetava, kaasatud ja tervikliku tööohutussüsteemi, mis vastab teie ettevõtte vajadustele. Koostööna tagame, et töökeskkonna ohutegurid on kontrollitud, töötajate tervis on kaitstud ning tööd tehakse ohutult ja efektiivselt.

Tere, mina olen Ahti.

Tööohutusjuht. 15 aastane tööpraktika UK’s ettevõttes Amazon. Tegelesin tööohutussüsteemi loomise, juurutamise, kontrollimise ja parendamisega. Missioon – edendada tööohutuskultuuri Eesti ettevõtlusmaastikul.

Tere, mina olen Karit

Olen tööohutuse spetsialist-ergonoom. 10 aastat töökogemust nõustajana tööohutuse valdkonnas. Töökeskkonnaspetsialist erinevates Eesti ettevõtetes. Missioon – aidata ettevõtetel rakendada efektiivne tööohutussüsteem.

Teenused

Kontrollime:

Teostame ISO45001 standardist lähtuva kolmeosalise auditi: 

 • Seadusandlus;
 • Juhtkonna pühendumus;
 • Töötajaskonna teadlikkus. 

Koolitame:

Korraldame tööohutusalaseid koolitusi:

 • Fookuses proaktiivne ja ohutu töökeskkond ning ohutu töökultuuri loomise eeldused.
 • Organiseerime NEBOSH akrediteeritud koolitusi Baltikumis

Teenindame:

Pakume teie vajadusest lähtuvat  töökeskkonnaspetsialisti teenust:

 • Töökeskkonna riskianalüüs ja kirjalik tegevuskava
 • Ohutusjuhendite koostamine ja väljaõppe korraldus
 • Tööõnnetuste uurimine, dokumenteerimine ja teavitamine
 • Töökeskkonnas vajalike mõõdistuste korraldus
 • Esmaabi koolituse korraldamine
 • Tervisekontrolli korraldamine
 • Muu TKS vastutusalasse kuuluv korraldus

Kontakt

Blogi